Russearrangementer med russebetalinger.no

Russetiden, med tilhørende russearrangementer, er en sterk norsk tradisjon for elever som samme sommer avslutter skolegangen på videregående skole. Foran dem ligger en tid med studier, arbeid og forpliktelser – og i den forbindelse er det fest og gøy for russen i mai måned, før de «trer inn i de voksnes rekker». Men det ligger også mye arbeid bak russetiden for mange ungdommer, som gjør dugnad, arbeider og planlegger helt fra 1. klasse på videregående.

Samarbeid med Russebetalinger.no

Deltager.no inngikk i 2017 et samarbeid med Russebetalinger.no, som gjør arbeidet enklere for både russen og arrangører av russearrangementer. Ved å sette opp dugnader og arrangementer på Russebetalinger.no, med Deltager.no sin teknologi, har de siste to årene blitt betraktelig enklere for mange russ og arrangører. Det er enkelt for russen å komme i gang med arrangementene sine, og de slipper å vente på penger og gjøre store utlegg.

Enklere for både russ og arrangører av russearrangement

Truls Knudsen i TDK Media – eier av Russebetalinger.no, har følgende å si om samarbeidet med Deltager.no:

«Helt fra oppstart har vi fått god hjelp til både konsept, design og gjennomføring. Ved å bruke Deltager.no sin allerede eksisterende plattform har vi hjulpet mange russ og arrangører, ved å gjøre bestilling, påmelding og betaling betraktelig enklere enn tidligere år. Vi setter opp arrangementer for arrangører, men russen har også brukt Russebetalinger.no for fellespåmelding til arrangementer – slik at ikke én russ har behøvd å legge ut for resten av gruppa, og samtidig slipper å holde oversikt over VIPPS- og nettbankbetalinger. Både TDK Media og russen er strålende fornøyd, og vi har stor tro på at dette kommer til å gjøre livet enklere for alle som skal være russ i årene fremover, og de som arbeider med russen hvert eneste år.»

Egen portal

Som flere andre, har Russebetalinger.no valgt å benytte seg av sin egen ‘portal’ hos Deltager.no. Dette betyr i praksis at de har sin helt egen versjon av løsningen, som også kommer i deres design, hvor det er mulighet for å gjøre endringer i- eller utvikle ny funksjonalitet ved behov. Et annet eksempel på kunde som benytter seg av egen portal, hvor det er utviklet mye spesial-funksjonalitet, er Norges Danseforbund. De har også en kobling mot vårt API , som gjør at deres arrangementsoversikt henter informasjon fra påmeldingssystemet hos oss.

Anne Cathrine Røste, generalsekretær i Norges Danseforbund, er svært fornøyd med løsningen:

«Etter at vi har gått over til å bruke Deltager.no har vi spart mye tid . Våre medlemmer kan enkelt melde seg på ulike aktiviteter i forbundet. Vi får god oversikt over antall påmeldte og dette letter våre rapporteringsrutiner, ved at vi kan ta ut rapporter på hvert eneste arrangement. Klubbene kan legge ut informasjon om konkurranser, direkte i terminlisten, uten at dette går via administrasjonen.

Etter hvert som våre medlemmer blir vant til å bruke systemet, kan vi får spart inn nesten et halvt årsverk på å benytte systemet.»

 

Er du selv russ, sitter i russestyre, er ansvarlig for russearrangementer, eller kjenner noen som er det, bør du ta en titt på Russebetalinger.no, for å se hvordan dere på en enkel og effektiv måte kan tjene penger til russetiden!