Vi vil i en serie på tre blogginnlegg forklare hvilke triks og perspektiver, som kan være smart og følge for deg som arrangør. Har du behov for en dypere forståelse over oppsett av profil, anbefaler jeg at du først ser denne filmen, som viser deg veien til en komplett profil.

Målgruppe

LinkedIn er overlegent best på B2B målretting. Du kan velge om du skal nå ut til beslutningstakere eller bygge omdømme blant studenter. LinkedIn er en super plattform med store muligheter for bedrift-til-bedrift firmaer. Øyeblikket vi går inn på LinkedIn tenker vi enten på jobb eller karriere. Har du tjenester eller produkter som kan forenkle arbeidsdagen, når du derfor best ut på sosiale medier gjennom denne kanalen.

Behov

Markedsføring på sosiale medier handler om å tiltrekke seg rett publikum, gjennom riktig budskap. LinkedIn genererer først og fremst «liking – deling – og kommentarer». Disse interaksjonene er unike for sosiale medier. De skaper i tillegg ringvirkninger, slik at venner og følgere får med hva du har likt – delt – og kommentert. For å skape engasjement må man finne hvor skoen trykker blant målgruppen.

Sosiale medier er generelt ikke kanaler vi bruker når vi skal løse et kjøpsbehov. Har man behov for en ny pc til jobben, går du ikke inn på LinkedIn, for å finne den som best dekker dine behov. Det betyr at du er nødt til å kommunisere på en måte som møter målgruppens «mindset». Hva du tilbyr for å løse problemet, må ha nok verdi for den eksponerte, for å få dem til å klikke. Man legger derfor bort tanken om å «pushe produkter ut», da dette vil skape misnøye.

For å forstå mer om hvordan man bør tenke rundt LinkedIn og bevissthet, se videoen under

Innhold

Ønsker du å nå ut til spesifikke grupper, må du forstå hva som interesserer dem. Et relevant budskap er vesentlig for at målgruppen skal forstå innlegget som nyttig kontra «reklame-støy». For å forstå hva som fungerer kan du teste deg frem mot ulike målgrupper. Dette skaper innhold i dine kanaler, og i tillegg kan du undersøke hva som fungerer og ikke. Oppnår du relevans er sannsynlighet for liking og deling større, noe som igjen genererer innholdet ditt organisk ut til flere.

Under ser du bilde av Deltagers versjon av salgstrakten. Typisk vil du i sosiale medier nå nivåene; bevissthet og oppdage. Det er her innhold og markedsføring må skjer gjennom merkevarebygging. De nedre nivåene er mer salgsrettede, og vil derfor skje gjennom andre plattformer (google search-tlf-mail).

For å tydeliggjøre dette kan man dele inn bevissthet til nivå 1. ukjent. Se for deg en ukjent person på gaten, og hvordan du da ville oppført deg rundt denne personen. Samme tankegang føres til nr 2. interessert. Er en person interessert i det du tilbyr, kan du forholde deg på en annerledes måte, men fortsatt under visse «kjøreregler».

Nivå 1: Ukjent
Stor sannsynlighet for at den eksponerte aldri har hørt om deg. Her burde du forsøke å knytte kontakt, gjennom å vise hvem du er, og hvorfor dine produkter og tjenester er relevant.

Nivå 2: Interessert
Personer som kjenner til deg, eller det du tilbyr, eksempelvis følgere av profilen. Blant denne gruppen finner du dem som har større sannsynlighet til interaksjon, som å klikke på oppdateringer og tilbud.

Kort oppsummert bygges LinkedIn profilen din av innhold. Innhold er egne oppdateringer, og din tilstedeværelse- gjennom liking- deling- og ved å kommentere innhold. For å nå ut med rett type innhold må du forstå hvem du snakker med, og hvor godt de kjenner deg. Neste blogginnlegg vil ta for seg hvordan du bruker LinkedIn, og hvordan du skaper godt og riktig innhold på din plattform.


MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV